De store matematikere

Hvem var det der indførte differential- og integralregningen? Hvem var ophav til den analytiske geometri? Hvordan er historien om formler til løsning af ligninger af højere grad? I det hele taget: Hvem var menneskene bag de store opdagelser? Hvilke særheder havde de og hvordan med indbyrdes rivaliseringer? Hvorfor døde Galois i en alder af bare 21 år og hvilke bedrifter berigede han matematikken med? Hvad er historien om den måske største nordiske matematiker igennem tiderne: Niels Henrik Abel? Hvordan kom Sonja Kowalewski i forbindelse med den tyske matematiker Karl Wilhelm Weierstrass.

Dette og meget mere er omtalt i bogen Men of Mathematics skrevet af E. T. Bell i 1937. Denne engelske udgave kan stadig fås. Faktisk er den også oversat til dansk ved Niels og Ellen Arley og udgivet på C. A. Reitzels forlag, Axel Sandal, 1944. Denne udgave kan nok kun lånes på Statsbiblioteket eller det Kongelige bibliotek.

På billedet ovenfor har vi startende for oven fra venstre: Leopold Kronecker (1823 - 1891), Leonhard Euler (1707 - 1783), Niels Henrik Abel (1802 - 1829), Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855). Anden række fra venstre: Augustin-Louis Cauchy (1789 - 1857), Pierre de Fermat (1601? - 1665), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), Isaac Newton (1642 - 1727). Tredje række fra venstre: Évariste Galois (1811 - 1832), Renè Descartes (1596 - 1650), Sonja Kowalewski (1850 - 1891), Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815 - 1897). Fjerde række fra venstre: Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 - 1866), Arkimedes (ca. 287 - 212 f.Kr.), Blaise Pascal (1623 - 1662), Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827). Femte række fra venstre: Joseph-Louis Lagrange (1736 - 1813), Jean Baptiste Joseph Fourier (1749 - 1827), Marie-Sophie Germain (1776 - 1831), Euklid (ca. 325 - 265 f.Kr.). Sjette række fra venstre: David Hilbert (1862 - 1943), Michael Francis Atiyah (1929 -), Kurt Gödel (1906 - 1978), G. H. Hardy (1877 - 1947). Syvende række fra venstre: Simon Kirwan Donaldson (1957 -), Pierre Réne Deligne (1944 -), Charles Louis Fefferman (1949 -), Michael Hartley Freedman (1951 -). Ottende række fra venstre: Andrew John Wiles (1953 -), Efim I. Zelmanov (1955 -). Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887 - 1920).

Bemærk, at jeg på billedet også har medtaget nogle af de nye "matematiske helte", hvoraf mange er for unge til at kunne figurere i E. T. Bells bog. Flere af dem er stadig i fuldt vigør. Klik på ovenstående billeder for at se en biografi - link til kendt side fra University of St. Andrews, Scotland.