John Napier og logaritmerne

Skotten John Napier (1550 - 1617) tildeles normalt æren for at have indført logaritmerne. Således udgav han i 1614 Mirifici Logarithmórum Canónis Descriptio, en tabel, som kunne angive logaritmer med en nøjagtighed på 7 cifre. Man mener, at det tog Napier omkring 20 år at beregne tabelværdierne. Udover at interessere sig for matematik var Napier en idérig og engageret person. På sit gods, Merchiston castle, gjorde han opfindelser til lettelse af hverdagen og han deltog med passion i de intellektuelle diskussioner indenfor politik og religion. Han var en ivrig modstander af  katolikkerne og kaldte paven for antikrist. Hans litterære værk A Plaine Discovery of the whole Revelation of Saint John fra 1593 gjorde ham faktisk mere kendt blandt hans landsmænd end logaritmetabellerne gjorde.Som sagt fandt John Napier også på andre ting end logaritmerne. Blandt andet designede han nogle redskaber til at lette arbejdet med at multiplicere to tal. En illustration af "Napiers bones" kan findes på følgende adresse: http://www.calculators.de

Merchiston Tower var blevet opført i midten af det 15. århundrede enten af Andrew Napier, som var købmand og borgmester i Edinburgh, eller - mere sandsynligt - af hans søn Sir Alexander Napier, viceadmiral af Skotland, kontrollør af kong James II's hof og to gange borgmester i Edinburgh. Tårnet forblev hjemmet for Napier'ne lige indtil 1647 og kom igen i deres besiddelse i 20 år efter 1752, og igen i 96 år efter 1818. Tårnet blev bombarderet under borgerkrigen i 1572. Således fandt man en kanonkugle siddende i muren.
      I 1958 blev det besluttet at inkorporere tårnet i et teknisk college. I dag er det den centrale del af Napier University's Merchiston campus.


Under mit besøg på Napier University var tårnet under restaurering.Vi er her indenfor i tårnet i The Boardroom på 3. sal rækkende op til 4. sal.
Her en herlig lille souvenir fra Napier University til minde om den stolte skaber af logaritmerne