Emnedag med perspektivtegning

I efteråret 1998 blev der afholdt emnedag på Haderslev Katedralskole. Det skete i forbindelse med den landsdækkende Naturvidenskabelige Festival. Der blev afprøvet mange idéer på de forskellige hold. Eleverne fra 3x, billedkunstlæreren Anne Marie Langer og jeg havde sat os som mål at eksperimentere med forskellige emner indenfor perspektivtegning, sanseoplevelser m.m. Billedkunst- læreren havde været på kunstudstillingen Documenta i Tyskland og dér oplevet nogle overraskende visuelle illusioner. Det skulle prøves af til emnedagen! I matematiktimerne regnede vi på centralprojektion af en simpel skammel på vægge og gulv. De beregnede punkter blev overført på kraftig karton og linier tegnet op. Efter at eleverne på vejledning af Anne Maria Langer havde malet de forskellige stykker pap i de rigtige skyggenuancer og klippet ud blev resultatet sat op på væggen med voks.


Den rigtige model til højre og illusionen til venstre, set fra det korrekte øjepunkt.
Den falske skammel fra en "forkert position".
Vi fik også fremstillet en ramme med pleksiglas til illustration af begreberne
billedplan, billedpunkt, øjepunkt, hovedpunkt og forsvindingspunkt.
Her nogle ivrige elever fra 3x, 1998.Linearperspektivet indeholder en lang række interessante geometriske egenskaber, både af mere simpel art (enkle plangeometriske argumenter) samt mere avanceret art (projektiv geometri). I min bog Matematik i perspektiv har jeg fortrinsvist anvendt de mere enkle argumenter, og den skulle være tilgængelig for gymnasieelever, 1g og 2g. Bogen er udgivet på forlaget ABACUS og kan ses omtalt på forlagets hjemmeside under "produkter": www.forlaget-abacus.dk