Sfærisk geometri

Nedenstående note indeholder tillæg til det afsnit om sfærisk geometri, som er gennemgået i bogen af Jonny Shultz: Matematik højniveau 1 - plan og rumgeometri, forlaget TRIP 1997. Der er tale om to tillæg: Ét som uddyber udledningen af formlerne for omsætningen mellem sfæriske og rektangulære koordinater og et andet, som uddyber formlen for arealet af en sfærisk trekant.

For hjælp til at downloade klik her. For information om pdf format og brug af Adobe Reader klik her.

  Tillæg til sfærisk geometri  (75 kB).

Du kan se meget mere om, hvordan emnet sfærisk geometri benyttes i navigation under emnet storcirkelsejlads og noten af samme navn der!