Navigationsbøger

Nedenfor er gengivet titelbladet til en Navigationsbog fra 1824. Der står: Styrmands Kunst eller saa kaldet Skatkammer, indeholdende en tydelig og med mange Exempler oplyst Underviisning om, hvad en Styrmand nødvendigst bør forstaae. Til Brug og Øvelse for de Lærende indrettet. Og nedenfor billedet: Med Kongeligt allernaadigst Privilegium.

 

 

Mere detaljeret beskrivelse om emnet kan findes i:

F. Holm-Petersen, A. Rosendahl. Fra Sejl til Diesel. Dansk Skibsfart, Søhandel og Skibsbygning. Bind II. Skandinavisk Bogforlag. År?